Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa królewskiego listu moratoryjnego dla Dawida

Żyd Boruch, starszy [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą panstwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] list moratoryjny króla Zyg­munta III Wazy z 26 III 1631 r. dla Żyda poznańskiego Dawida, brata Mojżesza, odraczający na 10 miesięcy wyznaczony w dekrecie podwojewodziego poznańskie­go termin spłaty zaciągniętych kredytów.