Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa królewskiego listu moratoryjnego dla Basaja

Izrael, praefectus [zapewne senior: urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] synagogi lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] w imieniu Żyda krakowskiego Samuela Basaja list moratoryjny Zygmunta III z 19 VI 1629 r., w którym król uwalnia Basaja na 6 miesięcy od pretensji jego kredytorów w związku z ograbieniem go ze wszystkich towarów, o czym świadectwo znajdowało się w księgach grodzkich łukowskich.