Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Krakowczyka przeciwko Zrubskiemu - 14 listopada 1667 r.

Dekret urzędu grodzkiego lubelskiego w sprawie z pozwu Żyda lubelskiego, kupca Abrahama Krakowczyka (tu oblata [wpis do ksiąg urzędowych - red.] pozwu z 31 X) przeciwko mieszczaninowi lubelskiemu Mikołajowi Zrubskiemu, dotyczącej pobicia Krakowczyka i zabrania mu przez Zrubskiego pod pretekstem odmowy płacenia tzw. sztukowego towarów, gdy Krakowczyk wiózł je przez Krakowskie Przedmieście w Lublinie do swojego domu. Swoje straty Krakowczyk szacował na 6 tys. złp. Urząd uznał winę Zrubskiego, nakazał mu wyrównanie Żydowi poniesionych strat i zapłacenie pod groźbą banicji [utraty praw publicznych - red.] 200 grzywien kary.