Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Krakowczyka i innych przeciwko Mordechajowiczowi i innym

Samuel Krakowczyk w imieniu ojca Józefa Krakowczyka, Zelman Herczkowic i Aron Ickowicz, Żydzi z należącego do Stanisława Orzechowskiego a znajdują­cego się w posesji Andrzeja Suchodolskiego miasteczka Piaski, a także burmistrz Piask Krzysztof Ciasny, protestują przeciwko Żydowi z Ołyki Zawelowi Mordechajowiczowi, poddanemu podkanclerzego litewskiego Albrechta Radziwiłła, a także pisarzowi grodzkiemu włodzimierskiemu Aleksandrowi Wąsowiczowi i Walentemu Kiteckiemu, że Zawel przyjechawszy z Lublina do Piask, stanął gospodą u Józefa Krakowczyka, w nowym domu w rynku, w którym mieszkał 3 tygodnie, przyjmu­jąc tam także Żydów z Łucka, Żółkwi i Brodów. Podczas jednej z zabaw lokatorzy ci podpalili ten dom, w wyniku czego spłonął, ucierpiały też domy sąsiadujących z nim mieszczan. Uciekających z miasta Żydów mieszczanie piaseccy pochwycili, ale z więzienia uwolnili ich siłą w zamian za otrzymane od nich pieniądze Wąsowicz i Kitecki.