Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Kotnowskiego przeciwko Szmulewiczowi i Chonowiczowi

Relacja o złożeniu pozwu [pozew złożony w domu Icka Szmulewicza w Piaskach] z 3 IX 1678 r. do urzędu grodzkiego lubelskiego dla Żydów Icka Szmulewicza i Jakuba Chonowicza, obywateli Piask, arendarzy prowentów [dochodów - red.] z królew­skich wsi Łopiennik Lacki i Łopiennik Ruski. Jan Ignacy Kotnowski, stolnik chełmiński [urząd nieistniejący, uzurpacja - red.], ekonom dóbr łopiennickich, pozywa w sprawie niezapłacenia przez Żydów ostatniej raty dzierżawnej przypominając, że wadium za niewywiązywanie się z warunków kontraktu dzierżawnego wynosi 4 tys. złp.