Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Kotarbskiego przeciwko Samuelowi i Mendlowi (16 czerwca 1631 r.)

Urząd grodzki w sprawne przeciwko Żydom lubelskim Samuelowi i Men­dlowi o niezapłacony podatek czopowego staje po stronie Mikołaja Kotarbskiego, poborcy podatku w województwie lubelskim, orzekając, iż konstytucja sejmowa obowiązywała przy poborze podatku za rok 1628 i 1629 zarówno chrześcijan, jak i Żydów. Nie pomogło powoływanie się na przywileje żydowskie i przywoływanie przykładów z województw: kijowskiego, ruskiego, wołyńskiego i bełskiego, gdzie Żydzi w miastach tego podatku nie płacili. Urząd nałożył na pozwanych odpowied­nią karę. Żydzi zapowiedzieli odwołanie się do Trybunału Koronnego Lubelskiego, na co urząd - po kontrowersji między stronami, czy nie powinien to być Trybunał Skarbowy w Radomiu - wyraził zgodę.