Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Kormana przeciwko Pilczowskiemu i Gibultowi

Relacja woźnego o złożeniu pozwu do Trybunału Koronnego Lubelskiego dla szl. [szlachetnego - red.] Szymona Pilczowskiego, instygatora [oskarżyciela - red.] trybunalskiego oraz dla Jerzego Gibulta, mieszczanina gdańskiego. Żyd lubelski Abraham Korman pozywa w sprawie znie­sienia nałożonej na niego w trybunale kary banicji w związku z niespłaconą Gibultowi sumą 350 złp, ponieważ kilka dni wcześniej dług ten uregulował.