Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa konstytucji sejmu 1624 r. o pogłównym żydowskim

Oblata [wpisanie do ksiąg urzędowych - red.] konstytucji zakończonego właśnie sejmu. M.in.: „Pogłówne żydowskie" i „Pogłówne żydowskie WXL [Wielkiego Księstwa Litewskiego = red.]". Żydzi w Koronie mieli płacić po 1 złp od głowy, odpowiedzialnymi za poprawność wyliczeń byli poborcy, urzędy wojewodzińskie i starsi [urzędnicy gmin odpowiedzialni za nie przed władzamia państwowymi lub dominialnymi - red.] żydowscy „pod przysięgo na dziesięcioro Boże przykazania..., wszakże ma być wzgląd na ubogie i pogorzelce". Konstytucja dopuszczała ryczałtową wpłatę „zwyczajem dawnem". Na Litwie Żydzi mieli zapłacić „sumę zwykłą złotych 3 tysiące, jako dawali za jedno pogłówne".