Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa konstytucji sejmu 1621 r. o pospolitym ruszeniu

Oblata [wpisanie do ksiąg urzędowych - red.] konstytucji sejmu 1621 r. „Sposób pospolitego ruszenia". M.in.: „Co się zaś tknie Żydów, bacząc w tym trudniejszą być taksacyją i co pewniejszego chcąc mieć, niżeli im juramenta deferować [przedstawiać przysięgi - red.]. Zaczym... postanawiamy, aby oprócz pogłównego zwykłego dwudziestu dwu tysięcy złotych, które na ten rok na nie uchwalono, względem tej ekspedycyjej publicznej i szacunków dóbr swoich taką drugą sumę oddali do skarbu koronnego. Które sumy obiedwie na dwie racie dać mają, jednę na św. Marcin [11 XI], drugą na św. Wojciech [23 IV]. Zaczym za uiszczeniem tej sumy wolni penitus [całkowicie - red.] będą od wszelakih [!] powinności i ciężarów, także szacunków dóbr swoich, abo gravamina [zażaleń - red.] inszych, które by na nich ratione [na rachunek - red.] tej ekspedycyjej ściągać się miały, tak, jako Żydom Wielkiego Księstwa Litewskiego obwarowano w tej mierze."