Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Konarskiego przeciwko Krzychowi i Józefowi

Relacja woźnego, że był w domu Żyda lubelskiego Józefa, u którego w piwnicy znalazł wiele przedmiotów pochodzących z kradzieży dokonanej przez niejakiego Krzycha we dworze ur. [urodzonego - red.] Jana Konarskiego. Krzych zeznał przy tym, że Żyd zapłacił mu za te rzeczy 28 złp i miał zapłacić więcej. Woźny zaprowadził Józefa do seniora [urzędnika gminy odpowiedzialnego za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej Salomona Doktora i tam nałożył na niego areszt. Osobno areszt na Żyda nałożył z polecenia urzędu wojewodzińskiego, choć sam Konarski protestował, że tenże urząd wojewodziński zwleka z wymierzeniem Żydowi sprawiedliwej kary.