Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Kochmanika przeciwko Lubienieckiemu

Żyd kraśnicki Icek Kochmanik protestuje przeciwko ur. [urodzonemu - red.] Stefanowi Lubienieckiemu oraz jego sługom i poddanym, że ci napadli go na drodze we wsi Niedrzwica, gdy jechał z Kraśnika do Lublina, gdzie miał sprawę w trybunale, dotkliwie pobili, przetrzymali kilka dni w karcerze, a także zrabowali mu 14 talarowi różne przedmioty, m.in. 2 złote pierścienie. Załączony akt obdukcji ran i urazów na ciele Icka.