Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Kochmana przeciwko Piotrowskiemu

Dekret urzędu grodzkiego lubelskiego, wraz z całą dokumentacją, w sprawie z pozwu Żyda poznańskiego Bieniasza Kochmana przeciwko niejakiemu Maciejowi Piotrowskiemu. Piotrowski, przedstawiając się jako poddany księżnej Zbaraskiej, zawarł z Bieniaszem kontrakt na kupno za 300 złp dwudziestu skór sobolich. Pod pretekstem realizacji kontraktu zwabił go do kamienicy pani Sieniuczyny przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie mieszkał, i tam chciał Żyda pozbawić życia. Kochmanowi udało się zbiec, ale skóry sobole Piotrowski mu ukradł. Po złożeniu zeznań przez 10 świadków chrześcijan i wysłuchaniu wyjaśnień Piotrowskiego, urząd skazał go na śmierć przez ścięcie.