Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Kochena przeciwko Aronowi

Jakub Kochen, Żyd z Hiszpanii, obecnie obywatel i kupiec zamojski, protestuje przeciwko Żydowi chełmskiemu Aronowi, arendarzowi cła lubelskiego od podko­morzego chełmskiego Pawła Orzechowskiego, że ten nie zważając na posiadany przez kupców zamojskich przywilej uwalniający ich od cła, żądał jego zapłacenia, a gdy Kochen odmówił, zatrzymał wiezione przez niego na jarmark lubelski towary wartości 5 tys. złp, czym naraził go na wielkie straty.