Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Kłodnickiego przeciwko Żydom ziemstwa lubelskiego

Ur. [urodzony - red.] Jan Gnatowski, w imieniu Aleksandra Kłodnickiego, podstolego bracławskiego, rotmistrza JKM, nadzorcy mazowieckich komór solnych, manifestuje [zgłasza akt naruszenia praw - red.] przeciwko Żydom ziemstwa lubelskiego, że podczas ostatniego sejmu seniorzy ziemscy lubelscy, wbrew obowiązującej ordynacji i procedurze, wystawili w Warszawie odręczną asekurację [umowę zabezpieczenia kontraktu - red.] na sól ruską, którą na tej podstawie zabrali do Lublina celem dalszej sprzedaży. Niepowiadomiony o tym na czas Kłodnicki, musiał potem cały tydzień spędzić w Lublinie dla dokonania szacunków tej soli, co naraziło go na znaczne dodatkowe koszty, a przy całej operacji mógł także ucierpieć skarb królewski.