Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Kazimierskiego przeciwko lubelskiej gminie żydowskiej

Wojciech Kazimierski, gwardian lubelskiego konwentu franciszkanów, prote­stuje przeciwko starszym [urzędnikom gminy odpowiedzialnym za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] i całej lubelskiej gminie żydowskiej, że Żydzi przed trzema dniami wybudowali mur na gruncie klasztornym, zajmując znaczną część tego grun­tu, a także zagradzając wiernym dostęp do kościoła franciszkańskiego i do miasta. Ponadto od dawna już przeszkadzali w nabożeństwach odprawianych w kościele, wznosząc różne wrzaski, ciskając kamieniami, itp. Wszystkie swoje szkody klasz­tor szacował na 6 tys. złp. Załączona relacja woźnego z przeprowadzonej wizji, potwierdzająca słowa Kazimierskiego.