Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Kaphara przeciwko Michałowiczowi

Aron Michałowicz, Żyd chełmski, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] dekret królewski [Zygmunta III Wazy] z 3 IV 1601 r. w jego sprawie z kupcem tureckim Hadzi Kapharem, który oskarżał go, iż na jarmarku w Zamościu Aron miał mu zapłacić fałszywymi pieniędzmi. Dekret nakazywał Aronowi złożenie przysięgi w terminie sześciu tygodni. Załączona relacja woźnego o dokonaniu stosownej przysięgi w synagodze lubelskiej.