Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa kanoników kapituły ołyckiej i seniorów lubelskiej gminy żydowskiej

Izaak Doktorowicz, Jakub Rubinowicz, Aron Józefowicz, Józef Jakubowicz, Irsz Kuszelowicz, Jakub Iliaszowicz, Kopel Mendlowicz, Moszko Irszowicz, Icko Moszkowicz i Icko Kalmanowicz, seniorzy [przedstawiciele gminy żydowskiej w przed władzami państwowymi - red.] gminy lubelskiej, zeznają, że od prałatów i kanoników kapituły ołyckiej przyjęli na wyderkaf [kupno renty - red.] sumę 5 tys. złp, zabezpieczają ją na majątku gminy lubelskiej oraz zobowiązują się wypłacać od niej corocznie 400 złp prowizji.