Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Kalmanowicza i Rzeczyckiego

Żyd lubelski Icko Kalmanowicz manifestuje, że w sierpniu 1655 r. Tomasz Baranowski, sługa Andrzeja Rzeczyckiego, zastawił u niego różne rzeczy na sumę 2 tys. złp, których do tej pory nie odebrał, w związku z czym Kalmanowicz zamierza je sprzedać. Załączona relacja woźnego, że był z owymi przedmiotami w gospodzie Rzeczyckiego przy Krakowskim Przedmieściu, ale nie uzyskał od Rzeczyckiego żadnej odpowiedzi w sprawie ich wykupu.