Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Kałaja przeciwko Jeleniowi

Złotnik krakowski Michał Kałaj protestuje przeciwko Żydowi Jeleniowi, złot­nikowi krakowskiemu, że ten wziąwszy od niego złoty łańcuch obiecał go zwrócić albo zań zapłacić, tymczasem wniósł do urzędu podwojewodzińskiego i grodzkiego lubelskiego skargę, jakoby Kałaj swoje wyroby sprzedawał po zawyżonych cenach, „nad zwyczaj i nad postanowienie, ku oszukaniu ludzkiemu". Wprawdzie Kałaj od zarzutów został urzędownie uwolniony, ale nadwerężyło to jego wiarygodność kupiecką, w związku z czym domagał się od Żyda rekompensaty w sumie 3 tys. złp.