Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa juramentów seniorów gmin żydowskich w sprawie szosu

Marek Zwiartowski, poborca szosu w województwie lubelskim, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] juramenty [przysięgi - red.] Żydów z różnych miast, składane w obecności burmistrzów bądź innych reprezentantów władz miejskich. Jakub Freida, senior [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej, zaprzysiągł i oddał szos od domów żydowskich: od 30 „przedniejszych" po gr 6, od 62 „podlej­szych" po gr 4, od 48 „ubogich" po gr 3, w sumie według uniwersału poborowego, po przeliczeniach, zapłacił 125 złp. Josko, starszy gminy parczewskiej, zaprzysiągł i oddał szos od 30 domów żydowskich po gr 2, w sumie 12 złp; Lejzor Markowicz, senior bełżycki, oddał szos od 7 domów żydowskich po gr 6, w sumie złp 8 gr 12; starszy z Lewartowa [imię niepodane] oddał szos od 5 domów żydowskich po gr 4, w sumie 24 gr; Majer Ickowicz, starszy z Łęcznej, oddał szos od 15 domów „przedniejszych" po gr 3, od 15 domów „podlejszych" po gr 2, w sumie 6 złp; Jakub Szklarz, starszy gminy opolskiej, oddał szos od 12 domów żydowskich, w sumie 14 złp 12 gr; Marek, starszy kazimierski, oddał szos od 11 domów żydowskich, w sumie 13 złp 6 gr; Abram, starszy gminy kraśnickiej, oddał szos od 19 domów żydowskich, w sumie 15 złp 6 gr; Josko, starszy gminy biłgorajskiej, oddał szos od 15 domów żydowskich, w sumie 12 złp.