Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Józwowicza i Markowicza przeciwko Zywertowi

Aron Józwowicz i Salamon Markowicz, Żydzi lubelscy, protestują przeciwko kupcowi gdańskiemu Tejwesowi Zywertowi, że ten zawarłszy z nimi w 1655 r., jeszcze przed najazdem kozackim, kontrakt na dostawę skór, nie wywiązał się z niego i skór nie odebrał, przez co Żydzi ponieśli straty sięgające 8 tys. złp. Część skór (750 sztuk) spłonęło podczas pożaru miasta żydowskiego w Lublinie 15 X 1655 r., pozostałe, zmagazynowane w mieście w obrębie murów, ocalały, ale Zywert się po nie nie zgłasza.