Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Józefowicza przeciwko Pawłowi

Żyd Dawid Józefowicz protestuje przeciwko niejakiemu Pawłowi, faktorowi [pełnomocnikowi do spraw finansowo-majątkowych - red.] kupca gdańskiego Mikołaja Krapa, że ten na zakończenie jarmarku lubelskiego siłą zaciągnął Dawida do kamienicy Andrzeja Konopnicy, groził zakuciem w kajdany, więził przez 3 godziny, czym wymusił cyrograf [własnoręczne zobowiązanie na piśmie - red.] na sumę 396 złp. Jako podpisany pod przymusem, Dawid kwit ten uznaje za nieważny.