Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Józefa przeciwko władzom miejskim Lublina

Józef, Żyd z lubelskiego Podzamcza, protestuje za pośrednictwem woźnego przeciwko burmistrzowi, wójtowi i rajcom lubelskim jako winnym tego, że wbrew przywilejom i wolnościom przysługującym Żydom, nie mając jurysdykcji nad Ży­dami, doprowadzili do tego, że Józef został przez straż miejską aresztowany na ul. Rybnej, gdzie handlował, osadzony w karcerze miejskim, a jego towary skonfi­skowane. Swoje szkody z tego tytułu Józef szacował na ok. 2 tys. grzywien.