Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Józefa przeciwko Olszowskiemu (11 sierpnia 1603 r.)

Relacja woźnego o złożeniu pozwu do Trybunału Koronnego Lubelskiego dla szl. [szlachetnego - red.] Andrzeja Olszowskiego, faktora [pełnomocnika do spraw finansowo-majątkowych - red.] dóbr wsi Czerniów. Żyd węgrowski Jó­zef pozywa w sprawie pobicia go przez Olszowskiego na drodze we wsi Kurzyńce, niedaleko Jabłonnej, gdy jechał w sprawach handlowych z Lublina do Ja­rosławia.