Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Jonasza przeciwko Słuckiej (19 stycznia 1596 r.)

Relacja o złożeniu pozwu do sądu ziemskiego lubelskiego dla księżnej Zofii Słuckiej, sukcesorki ojca Jerzego i stryja Jana Szymona Słuckich, dziedziczki dóbr Kraśnik, Botorz i innych. Jonasz, Żyd z Ujścia, poddany Katarzyny Ostrorogowej, podczaszyny koronnej, w asystencji swojej pani pozywa w sprawie zwrotu 3 tys. złp, na którą to sumę Jan Szymon Słucki wziął niegdyś od niego różne towary i gotówkę.