Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Jenty przeciwko Storciście (23 lutego 1606 r.)

Żydówka lubelska Jenta, wdowa po Marku Fajwisie, wraz z synem Markiem oświadczają, że Wojciech Storcista, mieszkaniec Baru, wypuszczony niedawno z lu­belskiej wieży grodzkiej, gdzie przebywał za popełnione przestępstwa kryminalne, dopuścił się na początku stycznia na Podzamczu, obok synagogi, napadu na Marka Fajwisa, jej męża i ojca jej dzieci, pobił go i poranił, w wyniku czego Marek zmarł.