Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Jeleniowicza przeciwko Rzeczyckiemu - 3 grudnia 1675 r.

Relacja o złożeniu pozwu z 12 XI 1675 r. do sądu kapturowego województwa lubelskiego dla ur. [urodzonego - red.] Michała Marka Rzeczyckiego. Saul Jeleniowicz, Żyd z Ulanowa, pozywa w sprawie niedotrzymania warunków kontraktu dotyczącego dzierżawy dóbr wsi Nowiny, usunięcia Jeleniowicza z arendy i nierozliczenia zapłaconych przez niego wcześniej sum dzierżawnych. W sprawie tej zapadł już wcześniej na Rzeczyckiego dekret wieczystej banicji.