Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Jeleniewicza przeciwko Bahranowi

Dawid Zelman Jeleniewicz, Żyd kazimierski, protestuje przeciwko kupcowi gdańskiemu Walentemu Bahranowi, dzierżawcy dóbr Bochotnica i Wierzchowiny od ur. [urodzonego - red.] Borkowskiego, że ten arendowawszy Jeleniewiczowi na 2 lata browar w Bochotnicy i wziąwszy z góry raty dzierżawne, nie dotrzymuje warunków kontraktu, wobec samego zaś arendarza dopuszcza się aktów przemocy (kradzież zboża, bicie).