Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Jelenia przeciwko Klimunczykowi

Omelian Szczepanowicz i Choma Pawłowicz, mieszczanie z Mohylowa, na prośbę Żyda lubelskiego Marka Pejsaka zeznają, że byli świadkami, jak Mikołaj Klimunczyk pochwycił w swojej gospodzie Żyda Hirsza Jelenia, sługę Marka Pejsaka, i oddał go straży miejskiej jako jakiegoś złoczyńcę. Stawiwszy się sam Hirsz Je­leń skarżył się na Klimunczyka, że w czasie tego incydentu zginął mu mieszek, w którym było ok. 90 złp.