Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Jasieńskiego i innych przeciwko Żydom lubelskim

Wojciech Jasieński, Jakub Brzeski, Wojciech Przyłupski, Stefan Mniowski, stu­denci lubelskiego kolegium jezuickiego, także w imieniu swoich kolegów protestują przeciwko Żydom lubelskim, że ci mając w pogardzie młodzież jezuicką wylewa­ją wszystkie nieczystości tak, że spływają one w stronę kolegium. Skargi składane w tej sprawie u seniora [urzędnika gminy odpowiedzialnego za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] Mojżesza [Doktorowicza] nie przynoszą żadnego skutku.