Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Jandy i innych przeciwko Pejsakowi i Froimowi

Relacja o złożeniu pozwu z 15 V 1669 r. do urzędu grodzkiego lubelskiego dla Żydów Pejsaka i Froima, sukcesorów zmarłego Zelmana Nossonowicza. Jan Janda, Marcin Sołton i Sebastian Jendrowicz, cechmistrzowie cechu rzeźników lubelskich, pozywają w sprawie zniesienia dekretu infamii [niesławy - red.] nałożonego na cech na podstawie fałszywych oskarżeń Żydów. Z tytułu tego dekretu szacowali straty cechu na ok. 600 złp.