Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Jakubowicza przeciwko Spinkowi

Relacja o złożeniu pozwu z 24 VII 1669 r. do sądu kapturowego województwa lubelskiego dla szl. [szlachetnego - red.] Samuela Spinka, posesora [dzierżawcy - red.] Łańcuchowa, i jego sług. Aron Jakubowicz, szkolnik gminy lubelskiej, w imieniu całej gminy pozywa w związku z najściem 23 IV 1669 r. przez Spinka z bronią na synagogę na lubelskim Podzamczu podczas posiedzenia seniorów [przedstawicieli gminy żydowskiej przed władzami państwowymi - red.], zelżeniem zebranych oraz pobiciem i zranieniem kilku osób.