Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Jakubowicza przeciwko Mroczkowiczowi

Żyd lubelski Łachman Jakubowicz, tenutariusz [dzierżawca - red.] młyna na stawie lubelskim, prezentuje urzędowi konia, którego wziął od Andrzeja Mroczkowicza, woźnicy z folwarku ur. [urodzonego - red.] Sierakowskiego, trudniącego się m.in. przewozem zboża z młyna w Trześniowie do Lublina, za pieniądze należne mu za zboże. Jednocześnie Łachman protestuje przeciwko Mroczkowiczowi, ponieważ ze szkodą wielu ludzi zdefraudował on pieniądze należne im za zboże.