Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Jakubowicza przeciwko Lanckorońskiemu

Żyd kraśnicki Joachim Jakubowicz protestuje przeciwko Przecławowi Lanckorońskiemu, wojewodzicowi ruskiemu, że ten zawarłszy z nim kontrakt na dzierżawę przez Żyda przez rok czterech karczem w dobrach kolczyńskich, za co miał zapłacić 1 tys. złp, pomimo że Jakubowicz wypłacił mu już 800 złp, a termin dzierżawy mija dopiero 22 IX, oraz niższych od spodziewanych dochodów, żąda natychmiastowego wypłacenia przez Żyda całej sumy, stosując różne formy nacisku. Między innymi zamknął na tydzień w karcerze syna arendarzą, Jakuba Joachimowicza i uwolnił go dopiero po zapłaceniu 30 złp, siłą zabiera Żydowi różne przedmioty itp.