Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Jakuba przeciwko Szkotowi

Paweł Zagórny, sługa Jana Mikołaja Daniłowicza, podskarbiego nadwornego, starosty chełmskiego, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] dekret rady miejskiej Lublina z 8 I 1621 r. w sprawie z pozwu Żyda lubelskiego Jakuba, arendarza cła w Lublinie, przeciwko mieszcza­ninowi lubelskiemu Gabrielowi Szkotowi, dotyczącej niezapłaconego cła. Ponieważ stwierdzono, że Gabriel Szkot jest mieszczaninem osiadłym i przyjął prawo miejskie, został od cła od przywożonych towarów uwolniony.