Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Jakuba przeciwko Fenkowi

Żyd Jakub, szkolnik gminy lubelskiej, syn nieżyjącego już szkolnika Szmula, protestuje przeciwko mieszczaninowi Krzysztofowi Fenkowi, faktorowi [pełnomocnikowi do spraw finansowo-majątkowych - red.] kupca el­bląskiego Fabiana Horna, że ten zobowiązawszy się w kontrakcie do odbioru 31 beczek saletry, umowy nie dotrzymał, saletrę kupi! u innego Żyda, przez co naraził protestującego na straty sięgające 8 tys. złp.