Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Iżyckiego przeciwko Żydom kazimierskim - 14 kwietnia 1636 r.

Dekret urzędu grodzkiego lubelskiego w sprawie z pozwu Jana Iżyckiego, poborcy podatkowego województwa lubelskiego, przeciwko Żydom kazimierskim (tu oblata [wpisanie do ksiąg urzędowych - red.] pozwu z 5 IV), dotyczącej niepłacenia przez Żydów czopowego za bieżący rok. Pozwani tłumaczyli, że uchwała sejmiku lubelskiego nakładała płacenie podatku na posesorów dóbr (starostą kazimierskim był wówczas Mikołaj Firlej, wojewoda sandomierski, starosta lubelski), zatem w Kazimierzu Żydzi zapłacili czopowe powołanemu przez Firleja sukkolektorowi [pomocnikowi poborcy podatkowego - red.]. Urząd uznał racje Żydów i odstąpił od kary. Strona powodowa złożyła od dekretu apelację do trybunału koronnego lubelskiego. Identyczne rozstrzygnięcie zapadło w sprawie wniesionej przez Iżyckiego przeciwko Żydom lubelskim.