Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Iżyckiego przeciwko Lewkowiczowi

Dekret urzędu grodzkiego lubelskiego nakładający z pozwu Jana Iżyckiego, miecznika i poborcy województwa lubelskiego (tu oblata [wpis do ksiąg urzędowych - red.] pozwu z 8 X), karę infamii na Żyda lubelskiego Abrahama Lewkowicza w związku z niezapłaceniem wydzierżawionego przez niego podatku zwanego furmanką z województwa lubelskiego za rok 1643 w wysokości 1400 złp. Tegoż dnia woźny ogłosił publicznie zasądzony wyrok w grodzie.