Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Iżyckiego przeciwko Lewkowi i Abramowi

Dekret sądu kapturowego województwa lubelskiego w sprawie z pozwu Jana Iżyckiego, miecznika i poborcy podatkowego lubelskiego, przeciwko Żydom biskupickim Lewkowi i Abramowi, dotyczącej nierozliczonego czopowego. Obydwaj Żydzi byli w latach 1643-1644 delegatami Pawła Piaseckiego, sekretarza królewskiego, dzierżawcy Biskupic, i w zawartym z Piaseckim kontrakcie zobowiązali się wpłacić 440 złp podatku. Po wysłuchaniu stron sąd nakazał Żydom złożenie odpowiedniego juramentu [przysięgi - red.] na rodał, że - jak twierdzili - przewidzianego kontraktem podatku nie zebrali i odroczył sprawę.