Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Iżyckiego przeciwko Joelowi

Dekret urzędu grodzkiego lubelskiego, skazujący z pozwu Jana Iżyckiego (tu oblata [wpis do ksiag urzędowych - red.] pozwu z 22 V), miecznika lubelskiego, poborcę podatkowego Żyda łukowskiego Joela na karę infamii i ścięcie, w związku ze zdefraudowaniem przez niego pieniędzy pochodzących z podatku zwanego furmanką, który wybierał w Łukowie od 1644 r. Pieniądze te miał na mocy kontraktu zawartego z Iżyckim przekazać poborcy, ale tego nie uczynił.