Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Izaaka przeciwko Zubrzyckiemu

Izaak, syn zamordowanego Żyda krakowskiego Joachima Furmanka, w imie­niu także swojej matki i trzech sióstr, protestuje przeciwko szl. [szlachetnemu - red.] Janowi Zubrzyckie­mu, że ten napadł w Lublinie, podczas jarmarku, na jego ojca jadącego z towarami Krakowskim Przedmieściem w towarzystwie innego Żyda krakowskiego Kasmana, wciągnął Żydów do domu mieszczanki Reginy Lipińskiej, w którym gospodą mieszkał i tam dotkliwie pobił i poranił szablą. W wyniku ran Joachim Furmanek zmarł. Załączona relacja woźnego z dokonanej na cmentarzu żydowskim w Lublinie obdukcji zwłok.