Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Izaaka i innych przeciwko sprawcom tumultu

Żydzi lubelscy, ofiary nocnego tumultu na ul. Żydowskiej w Lublinie, okazują urzędowi rany i obrażenia, jakie odnieśli podczas zajść. Poszkodowanymi byli: złot­nik Izaak, Izaak Abramowicz, Dawid Moszkowicz, Jachim Józefowicz, Żyd łukow­ski Salamon Abrahamowicz, Żyd zamojski Beniamin Jakubowicz Włoch oraz Lewek Markowicz, u którego obdukcję woźny przeprowadził w jego domu. O sprawcach tumultu brak informacji.