Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa inwentarza Zaklikowa i okolic

Ur. [urodzony - red.] Andrzej Pliński oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] inwentarz miasta Zaklikowa i okolicznych wsi, sporządzony 27 I 1670 r., po śmierci Stanisława Witowskiego, kasztelana sandomierskiego. W treści inwentarza liczne wzmianki o mieszkających w Zaklikowie Żydach. Mieszkali oni w rynku i ulicach. Bóżnica żydowska mieściła się przy ulicy "Pod południe" (idącej od rynku w kierunku południowym). W miasteczku Rudnik "żydowska bóżnica, plac żydowski pusty".