Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa instrukcji sejmiku lubelskiego z 27 lipca 1621 r.

Oblata [wpisanie do ksiąg urzędowych - red.] instrukcji poselskiej sejmiku lubelskiego z 27 VII 1621 r. M.in.: „Więc i to ku szkodzie Rzeczypospolitej się dzieje, że niektórzy ludzie, a osobliwie Żydzi, skupując monetę koronną dobrą, onę smelcują, na co się listami mincarzów szczycą, prosić o to Jego Królewskiej Mości panowie posłowie mają, aby się to pohamowało". „Strony pospolitego ruszenia... także i tego ostrzec mają, aby mieszczanie, kupcy, Żydzi według dawniejszych praw tę expeditionem generalem [pospolite ruszenie - red.] odprawowali".