Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa instrukcji poselskiej sejmiku lubelskiego z 15 grudnia 1634 r.

Oblata [wpisanie do ksiąg urzędowych - red.] instrukcji sejmiku lubelskiego z 15 XII 1634 r. posłom na sejm. Między innymi: "Pogłówne żydowskie nierówno więcej uczynić by mogło, kiedy by per capita jednego dnia po wszystkiej Koronie liczeni byli, wejrzeć w to panowie posłowie nasi mają z drugiemi stanami [...] Ażeby Żydzi z miasta do miasta przed pogłównym nie uciekali, poena capitis [kara śmierci - red.] na uciekającego konstytucyją warowana być ma".