Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Hajzyka przeciwko Jaszowskiej (24 kwietnia 1621 r.)

Relacja woźnego, że był we wsi Bystrzejowice, w części należącej do Urszuli Jaszowskiej, wdowy po Wojciechu Jaszowskim, gdzie na mocy dekretu sądu ziem­skiego lubelskiego chciał dokonać intromisji [sądowego wprowadzenia w posiadanie nieruchomości - red.] Żyda piaseckiego Hajzyka, poddanego Stanisława Orzechowskiego, do stawu bystrzejowickiego, ale sługa Jaszowskiej szl. [szlachetny - red.] Foglar nie dopuścił do tego. Hajzyk miał kontrakt na arendę stawu zawarty ze zmar­łym Jaszowskim, ale Zofia Jaszowska uniemożliwiała mu połów ryb. Swoje straty szacował na 140 złp, co sąd uznał. Tegoż dnia szl. Andrzej Kośmiński oblatował [wpisał do ksiąg urzędowych - red.] w imieniu Hajzyka wyciąg dekretu w tej sprawie z ksiąg ziemskich lubelskich.