Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Hajzyka przeciwko Jaszowskiej (12 lipca 1621 r.)

Urząd grodzki lubelski nakazuje egzekucję [wykonanie - red.] wyroku w sprawie z pozwu Żyda z Piask Hajzyka, poddanego Stanisława Orzechowskiego, przeciwko Urszuli Jaszowskiej, wdowie po Wojciechu Jaszowskim, posesorce wsi Bystrzejowice dotyczącej niespłaconego długu w wysokości 150 złp, zaciągniętego niegdyś przez zmarłego. Rekompensatą miało być prawo Hajzyka do wyłowienia 630 karpi w stawie w Bystrzejowicach.