Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Grotha przeciwko Żydom bełskim i innym

Relacja woźnego o złożeniu pozwu [kopie pozwów złożone na ręce Moszka, seniora (urzędnika gminy odpowiedzialnego za nią przed wladzą państwową lub dominialną - red.) gminy chełmskiej w jego gospodzie w Lublinie, a także na ręce seniorów: chełmskiego Judy w Chełmie, bełskich Judy i Jakuba w Bełzie, Arona w Potyliczu i Marka w Hrubieszowie] do królewskiego sądu zadwornego dla Żydów z miast: Bełza, Chełma, Wojsławic, Hrubieszowa, Jaworowa, Sambora, a tak­że Satanowa, Tyszowiec, Halicza, Lubomla, Horodła, Ratna, Trembowli, Latyczowa, Sokala, Przemyśla, Żydaczowa i Buska. Kanonik gnieźnieński Stanisław Groth, brat i sukcesor zmarłego Floriana Grotha, pisarza kancelarii królewskiej, pozywa w sprawie niespłaconego Florianowi Grothowi długu z tytułu tzw. stacji za rok 1616, który mieli oni uregulować do 10 XI, ale tego nie uczynili.