Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa glejtu królewskiego dla Żydów lwowskich

Żyd Icko Pejsakowicz, syndyk [reprezentant gminy w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje akt do ksiąg - red.] glejt z 23 VI 1670 r. wydany przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego dla Żydów gminy lwowskiej, uwalniający ich na 6 miesięcy od skutków czterech dekretów trybunalskich nakładających na nich karę wieczystej banicji i infamii za niewywiązywanie się ze spłaty długów wobec różnych osób.