Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa glejtu królewskiego dla Marka

Żyd lubelski Marek Mordus oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] w imieniu Żyda Marka, arendarza w Kalniku, glejt dla tegoż Marka wystawiony przez Zygmunta III Wazę 20 VII 1628 r. na okres 6 miesięcy, którym król chce umożliwić Żydowi wyjaśnienie sprawy jego sporu z kupcem gdańskim Wilhelmem Bockaiem, w wyniku którego Marek został obłożony wyrokiem Trybunału Koronnego infamią i osadzony w więzieniu.